تبلیغات
just some happy - 206

206

دوشنبه 16 تیر 1393 02:04 ب.ظ

کیا نوشتن؟ : Mobina & Haniye
من میگم ٢٠٦ سفید مقصر بوده!!!

اول ٢٠٦ سفید زده به اون ٢٠٦ سفیده، بعدش ٢٠٦ سفید زده

به این

٢٠٦ سفیده که میبینید 

٢٠٦سفید هم دیده، ٢٠٦ سفید زده به ٢٠٦ سفید و ٢٠٦ سفید

زده بغل نگاه کنه .

راننده ٢٠٦ 

سفید زنگ زده به پلیس و گفت:

یه ٢٠٦ سفید زده به ٢٠٦ سفید و ٢٠٦ سفید زده به ٢٠٦ سفید،

زود خودتونو برسونید تا اینا 

ماشیناشون قاطی نشده!!

حال من میگم مقصر ٢٠٦ سفیدس

نظر شما چیه !!؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین خرابکاری: دوشنبه 16 تیر 1393 02:34 ب.ظ